Osebna orodja
Nahajate se tu: Domov Sočne rešitve Kadrovski sistem eLOR Vodenje letnega razgovora z eLOR

Vodenje letnega razgovora z eLOR

eLOR ima vključene vse dokumente, ki so potrebni za pripravo in e-povabilo sodelavca na letni razgovor: od vzorca vabila, priprave sodelavca in vodje na letni razgovor, do navodil, kako oblikovati cilje.

Vgrajen sistem pomoči

eLOR je zasnovan na principu »majhnih korakov«. Ima vgrajen sistem pomoči, ki uporabnika vodi po posameznih temah pogovora ter prispeva h kvaliteti opravljenega razgovora. Uporabnika spodbuja k pozitivni komunikaciji ter razvijanju samostojnosti in odgovornosti.

Informiranost

eLOR zagotavlja informiranje vseh zaposlenih o ciljih in njihovi realizaciji na nivoju družbe in organizacijske enote.

Ciljno vodenje

Sodelavci bodo skupaj z vodjo oblikovali cilje na podlagi ciljev družbe in organzacijske enote.

Enostavno spremljanje dogovorjenih ciljev

Cilji zaposlenega za preteklo obdobje se v eLOR samodejno prikažejo. Vodja skupaj z zaposlenim oceni njihovo realizacijo.

Vodenje prek sistema kompetenc

Kompetence posameznega sodelavca s podrobnim opisom se samodejno prikažejo. Vodje ocenjujejo izbrane kompetence prek opisnih ali številčnih šifrantov.

Načrtovanje ukrepov

Če zaposleni in vodja ocenita, da cilj ni bil realiziran skladno z dogovorom, dodatna vprašanja v eLOR spodbujajo razmišljanje in dogovor o drugačnem ravnanju, ki bo pripeljal do uresničitve cilja.

Prenos nerealiziranih ciljev

Nerealizirani cilji preteklega obdobja se lahko, če so še aktualni, samodejno prenesejo kot cilji tekočega obdobja.

Ugotavljanje želja in ciljev na področju izobraževanja in kariere

Pri letnem razgovoru vodja ugotavlja želje zaposlenega na naslednjih področjih: delovna kariera, strokovno izpopolnjevanje ter pridobivanje formalne izobrazbe. Kadrovska služba s pridobljenimi podatki (realnimi željami, podprtimi s strani vodje) načrtuje kariero ter planira in organizira izobraževanja.

Ugotavljanje zadovoljstva

Zadovoljstvo se ugotavlja po različnih kategorijah (delovni pogoji, nagrajevanje, odnosi itd.), ki so najbolj pomembne za motiviranost in uspešnost zaposlenih.

Predlogi sprememb

Sodelavci lahko za raznovrstne kategorije predlagajo ideje in spremembe, ki jih kadrovska služba uporabi za načrtovanje in uvajanje sprememb v podjetju.

Vabimo vas, da naročite brezplačno demonstracijo sistema.